Thay thế màng lọc máy sàng rung bằng công nghệ tiên tiến

Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thay thế  linh kiện kiểm tra máy hoặc vệ sinh máy sàng rung một cách dễ dàng.

Thiết bị nâng cho phép truy cập nhanh và an toàn vào màn hình lưới trên các bộ tách đơn hoặc đa sàn.

The Russell Screen Changer ™ là một từng đoạt giải thưởng retrofittable thiết bị nâng hạ màn boong được thiết kế để cung cấp kiểm tra và thay thế màn hình lưới trên nỗ lực tách tròn . Sử dụng hai cụm pittông khí nén hiệu suất cao, nhiều sàn bộ lọc có …

Continue reading